نویسنده ی این وبلاگ قلم را به قلم‌آفرین تسلیم کرده‌ست