..ـستاره‌های سربی، فانوسَکای خاموشـ..

..ـمن گنگ خواب‌دیده و تمامِ عالم کر؛ من عاجزم زِ گفتن و خلق از شنیدنشـ..

فیزیک ریاضی تاریخ زیست

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

صرفاً جهت ثبت شدن.

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

یه بار جَستی ملخک :)))

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

چهلُ هشتم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

آدم به دلش چجوری حالی کنه که اشتباه شده؟

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

خرچ‌خرچ یا یه‌چیز دیگه؟ مسئله این‌ست.

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

اگه زرافه‌ندیده می‌مردم چی؟

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

چهلُ چهارم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

از شادی به شادی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

با ریتم خنده‌هام می‌رقصه عقربه :)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
About me
ظاهراً طول و عرض لبخندم
واقعاً گریه می‌شوم به درون
ظاهراً مثل قبل آرامم
واقعاً قرص می‌شوم به جنون

حالا این‌جا منم با تنهایی
چمدونی که راهیِ سفره
گور بابای مردمِ دنیا
توو کتابا جهان قشنگ‌تره

ظاهراً گریه می‌کنم از درد
واقعاً درد می‌کشم از درد
ظاهراً خودکشی نخواهم کرد
واقعاً خودکشی نخواهم کرد..

|سید مهدی موسوی|
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان