حسبِ حال

..دلِ من داندُ من دانمُ دل داندُ بَـــس..

یاعلی..

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
About me
Remember that the one's who said
YOU CAN'T
are watching!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان